Gwarancja

Gwarancja

Warunki gwarancji:

  • Firma Pstrągman udziela 5-cio letniej gwarancji na wykonywane przez siebie wędki. Dotyczy to zbrojenia i użytych do budowy komponentów. Na blanki obowiązuje gwarancja producenta blanku.
  • Gwarancja przysługuje pierwszemu właścicielowi i obowiązuje od dnia zakupu wędki. Dane nabywcy lub osoby wskazanej są przypisane do nr seryjnego widniejącego na wędce i zapisane w bazie danych firmy.
  • Firma gwarantuje nabywcy bezpłatne usunięcie usterek powstałych z powodu wad materiałowych lub konstrukcyjnych w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wadliwego produktu, a w przypadku konieczności sprowadzenia elementu z zagranicy do 60 dni. Naprawa polega na uzbrojeniu nowego elementu bezpłatnie z wykorzystaniem komponentów z uszkodzonej części.
  • W przypadku wymiany elementu na nowy, obowiązuje standardowa opłata manipulacyjna (50-80$) w zależności od modelu i producenta blanku.gwarancja_sprzet_wedkarski
  • Gwarancja nie obejmuje zdarzeń takich jak utrata, kradzież , mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie , uszkodzenia celowe lub wynikłe z zaniedbania lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem, wad powstałych podczas przeróbek oraz napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione. Także produkty, które zostały odsprzedane przez pierwszego właściciela nie będą objęte gwarancją. W takim przypadku naprawa lub wymiana elementu będzie odbywała się odpłatnie.